Помош за употреба на SvetoPismo.mk

  • За да започнете со читање на Библијата кликнете на Читај Библија на главното мени или на ЗАПОЧНИ СО ЧИТАЊЕ на почетната страна како што е прикажано на сликата подолу.Untitled
  • За пребарување по одреден збор или фраза клинете на копчетo Untitled Во полето за пребарување впишете ја фразата односно зборот, како што е прикажано на сликата подолу и кликнете на копчето Барај.

Untitled

  • За промена на книгата или поглавјето кликнете како што е прикажано на сликата подолу, а потоа одберете ја книгата односно поглавјето кое го сакате.

Untitled

  • За да отворите друг или странски превод на Библијата кликнете како на сликата подолу, а потоа одберете го конкретниот превод, верзија или јазик кој сакате да го користите.

Untitled