Контакт

Потполнете ги полињата подолу за да нарачате БЕСПЛАТЕН Нов Завет или да не контактирате.

 

 

НАПОМЕНА:
1. БЕСПЛАТНИОТ НОВ ЗАВЕТ СЕ ИСПРАЌА САМО ВО МАКЕДОНИЈА
2. ДОКОЛКУ Е ВПИШАНА ПОГРЕШНА ИЛИ НЕЦЕЛОСНА АДРЕСА ИЛИ ДРУГИ КОНТАКТ ПОДАТОЦИ НЕМА ДА ВИ БИДЕ ИСПРАТЕН НОВ ЗАВЕТ