ИСКУШЕНИЈАТА

“Искушенијата ги сполетуваат сите луѓе, но тие не се над вашите сили. Тој (т.е. Бог) нема да дозволи да бидете искушувани повеќе отколку што можете да поднесете. А за секое искушение ќе ви покаже излез и ќе ви даде сили да се одбраните.” (1. Коринт 10:13)

“Никој, кога е во искушение да направи нешто грешно, нека не вели: ,Бог ме искушува со грев!- Ниту Бог Себеси се проверува со грев, ниту пак вас ве проверува со грев. Секој паѓа во искушение тогаш кога ќе го намамат и ќе го фатат во стапица неговите сопствени, необуздани страсти.” (Јаков 1:13-14)

“Не искушувајте Го Господа, вашиот Бог, како што Го искушувавте во Маса.” (5. Мојсеј 6:16)

“Разбудете се и молете се да не бидете совладани од искушението што доаѓа! Зашто, иако духот е храбар, телото е слабо!” (Матеј 26:41)

“Не искушувајте Го Господа, вашиот Бог, како што Го искушувавте во Маса.” (5. Мојсеј 6:16)

“Оче наш… не воведи не во искушение, но избави не од Лукавиот…” (Матеј 6:9, 13)

*******

Афоризми за искушенијата

Искушенијата ретко наминуваат кај вредните луѓе, а редовно кај мрзливите!

Кога бегаш од искушенијата, не оставај им ја твојата адреса!

Има повеќе лекови против искушенијата, но, најделотворниот лек е – бегањето!

Искушенијата не навалуваат, туку се прилепуваат!

Бог тестира. Ѓаволот искушува!

Искушенијата се уметнички дела на ѓаволот!