ХОМОСЕКСУАЛЦИТЕ

“Истото го прават и мажите. Напуштајќи го природниот однос со жените, ги распалуваат страстите еден спрема друг, мажи со мажи прават срамни нешта и врз себе добиваат заслужена казна за својата расипаност.” (Римјаните 1:27)

“И го повикаа Лота и му рекоа: ,Каде се луѓето, кои дојдоа да ноќеваат кај тебе? Изведи ги да бидеме со нив!-” (1. Мојсеј 19:5)

“Не легнувај со маж, како со жена: тоа е одвратност.” (3. Мојсеј (Левит) 18:22)

“Ако маж легне со маж, како со жена… нека и бидат предадени на смртта…” (3. Мојсеј (Левит) 20:13)

“Откако го развеселија срцето свое, ете, градските жители, развратници, ја опколија куќата, зачукаа на вратата и му говореа на старецот, стопанот на куќата: ,Изведи го човекот, кој влезе во куќата твоја, за да го запознаеме.-” (Судии 19:22)