Ресетирање на вашата лозинка на YouVersion

Ресетирање на вашата лозинка на YouVersion

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

Драг/а Свето,

Ова е вашето корисничко име и вашата привремена лозинка:

Корисничко име: svetopismo
Лозинка: uVU7azyNaSE9

За ваша безбедност, ви препорачуваме да да ја промените привремената лозинка што поскоро. За да се промени:
1. Пријавете се на https://www.bible.com//sign-in (користејќи го привремената лозинка).
2. Горе десно: Кликнете на корисничкиот профил и одберете Нагодувања.
3. Десна страна: Кликнете на Промени ја лозинката.
4. Внесете ја вашата привремена лозинка еднаш и вашата нова лозинка двапати.
5. Кликнете на Промени ја мојата лозинка.

Вашата приватност ни е многу важна во YouVersion. Можете да ја прегледатe Политиката на приватност на https://www.bible.com//privacy.

Тимот на YouVersion