Стих на Денот – Галатјаните 5:1

Стих на Денот – Галатјаните 5:1

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

23 октомври 2014
Стих на Денот

Значи, ние сме слободни! Христос не ослободи. Држете се цврсто до таа слобода и не дозволувајте повторно да ви го стават јаремот на ропството, односно Мојсеевиот Закон.

Галатјаните 5:1 MNT