Стих на Денот – Галатјаните 6:10

Стих на Денот – Галатјаните 6:10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

21 октомври 2014
Стих на Денот

Затоа, секогаш кога ќе ни се укаже можност, треба да им правиме добро на сите луѓе, а особено на оние што се наше семејство по вера, на христијаните.

Галатјаните 6:10 MNT