Стих на Денот – Галатјаните 6:9

Стих на Денот – Галатјаните 6:9

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

13 февруари 2015
Стих на Денот

Да бидеме неуморни во правење добро, зашто ако истраеме, ќе дојде време кога ќе го ожнееме посеаното.

Галатјаните 6:9 MNT