Стих на Денот – Дела Ап. 4:12

Стих на Денот – Дела Ап. 4:12

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

20 октомври 2014
Стих на Денот

Под целиот небесен свод има само едно име на кое луѓето можат да се повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос!“

Дела Ап. 4:12 MNT