Стих на Денот – Евреите 10:35-36

Стих на Денот – Евреите 10:35-36

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

19 септември 2014
Стих на Денот

Затоа, не отфрлајте ја таа доверба во Господ. Не заборавајте каква голема награда носи таа.
Она што сега ви треба е трпение, за да продолжите да ја извршувате Божјата волја. Така ќе го добиете сето она што ви беше ветено.

Евреите 10:35-36 MNT