Стих на Денот – Евреите 11:1

Стих на Денот – Евреите 11:1

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

11 декември 2014
Стих на Денот

Што е вера? Тоа е сигурност дека она на што се надеваме навистина и ќе се случи. Вера е увереност во нешто што не си го видел.

Евреите 11:1 MNT