Стих на Денот – Евреите 12:14

Стих на Денот – Евреите 12:14

 

01 септември 2014
Стих на Денот

Трудете се да живеете во мир со секого и да живеете свет живот, зашто без светост никој не ќе може да Го види Господа!

Евреите 12:14 MNT