Стих на Денот – Ефесјаните 3:20-21

Стих на Денот – Ефесјаните 3:20-21

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

16 ноември 2014
Стих на Денот

А сега на Бог, Кој со Својата делотворна моќ може да направи за нас многу повеќе од она што можеме да го посакаме или замислиме,
нека Му биде оддавана слава преку Црквата и преку Христос Исус, во сите поколенија и за вечни времиња! Амин!

Ефесјаните 3:20-21 MNT