Стих на Денот – Ефесјаните 4:1-3

Стих на Денот – Ефесјаните 4:1-3

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

29 јануари 2015
Стих на Денот

Затоа ве молам, јас кој сум затвореник поради тоа што проповедам за Господ, да живеете живот достоен за луѓе што се повикани, одбрани од Бог.
Да бидете понизни, кротки и трпеливи. Да се толерирате меѓусебно и да се сакате.
Трудете се да ги зачувате единството, меѓусебната поврзаност и мирот што ви ги дава Светиот Дух.

Ефесјаните 4:1-3 MNT