Стих на Денот – Ефесјаните 5:3-4

Стих на Денот – Ефесјаните 5:3-4

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

22 јануари 2015
Стих на Денот

Вие сте свети Божји луѓе и меѓу вас не смее да има блуд, гнасотии и алчност.
Не смее да има безобразни, глупави разговори и двосмислени шеги. Сето тоа не ви прилега. Наместо тоа, искажувајте ја вашата благодарност спрема Бог.

Ефесјаните 5:3-4 MNT