Стих на Денот – Ефесјаните 6:12

Стих на Денот – Ефесјаните 6:12

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

09 јануари 2015
Стих на Денот

Ние не се бориме против луѓето од крв и месо, туку против злите владетели и власти на невидливиот свет, против мрачните духовни сили што владеат со овој свет и против злите духови во небесните простори.

Ефесјаните 6:12 MNT