Стих на Денот – Колосјаните 3:12

Стих на Денот – Колосјаните 3:12

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

23 септември 2014
Стих на Денот

Бог ве сака и ве одбра да бидете Негов свет народ. Затоа, сочувствувајте со луѓето, бидете љубезни спрема нив, бидете скромни, кротки и трпеливи.

Колосјаните 3:12 MNT