Стих на Денот – Лука 12:29-31

Стих на Денот – Лука 12:29-31

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

06 февруари 2015
Стих на Денот

Затоа, нека не ве мачат грижи за тоа што ќе јадете или што ќе пиете – не вознемирувајте се за тоа!
Тоа им е својствено на народите кои не го познаваат Бога, кои се јадосуваат поради овие работи. Вашиот небесен Татко знае дека тие работи ви се неопходни.
Вие, пак, грижете се најнапред за Божјото царство, а сите останати работи ќе ви бидат обезбедени.

Лука 12:29-31 MNT