Стих на Денот – Лука 19:10

Стих на Денот – Лука 19:10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

25 декември 2014
Стих на Денот

А Јас, Синот Човечки, дојдов за да ги барам и да ги спасам оние што се загубени.“

Лука 19:10 MNT