Стих на Денот – Лука 2:13-14

Стих на Денот – Лука 2:13-14

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

24 декември 2014
Стих на Денот

Вчасот, на ангелот му се придружија голем број ангели од небото, кои Го славеа Бога пеејќи:
„Слава на Бог во небесата, а на Земјата мир за луѓето над кои почива Неговата благонаклоност!“

Лука 2:13-14 MNT