Стих на Денот – Лука 2:6-7

Стих на Денот – Лука 2:6-7

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

23 декември 2014
Стих на Денот

Додека беа таму, нејзе и дојде времето да се породи.
И роди Син, нејзино Првороденче, Го пови и Го положи в јасли, бидејќи за нив немаше место во ноќевалиштето.

Лука 2:6-7 MNT