Стих на Денот – Марко 16:15

Стих на Денот – Марко 16:15

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

19 декември 2014
Стих на Денот

Потоа им рече: “Одете по целиот свет и проповедајте им ја Радосната вест на сите луѓе!

Марко 16:15 MNT