Стих на Денот – Римјаните 1:16

Стих на Денот – Римјаните 1:16

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

14 септември 2014
Стих на Денот

Не, јас не се срамам од Радосната вест за Христос. Таа е силата со која Бог ќе го спаси секој што верува: почнувајќи од Евреите, а потоа и другите народи.

Римјаните 1:16 MNT