Стих на Денот – Римјаните 12:9-10

Стих на Денот – Римјаните 12:9-10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

09 септември 2014
Стих на Денот

Сакајте ги луѓето искрено, а не лицемерно. Мразете се што е зло и решително правете добро.
Сакајте се срдечно како браќа. Кога се работи за почести, давајте им предност на другите.

Римјаните 12:9-10 MNT