Стих на Денот – Римјаните 13:10

Стих на Денот – Римјаните 13:10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

12 јануари 2015
Стих на Денот

Ако некого сакаш, нема да му нанесуваш зло. Затоа, ако ги сакаш луѓето, го исполнуваш и Божјиот Закон.

Римјаните 13:10 MNT