Стих на Денот – Филипјаните 2:3-4

Стих на Денот – Филипјаните 2:3-4

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

09 ноември 2014
Стих на Денот

Немојте да правите ништо од себичност, од ривалство и со цел да се истакнете, туку работете скромно и негувајте повисоко мислење за другите, отколку за себе.
Не гледајте си ги само сопствените интереси, туку грижете се и за потребите на другите.

Филипјаните 2:3-4 MNT