Стих на Денот – Филипјаните 4:13

Стих на Денот – Филипјаните 4:13

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

16 февруари 2015
Стих на Денот

Со силата што Христос ми ја дава можам да издржам секакви услови.

Филипјаните 4:13 MNT