Стих на Денот – Јаков 1:2-3

Стих на Денот – Јаков 1:2-3

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

06 декември 2014
Стих на Денот

Радувајте се, христијани, кога минувате низ разни искушенија,
зашто знаете дека колку повеќе вашата вера се проверува, толку поистрајни станувате.

Јаков 1:2-3 MNT