Стих на Денот – Јаков 3:9-10

Стих на Денот – Јаков 3:9-10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

15 декември 2014
Стих на Денот

Со јазикот Го величаме нашиот Господ и Татко, а со истиот тој јазик ги колнеме луѓето коишто се создадени според Божјо подобие.
Од иста уста излегуваат и благослови и клетви. Треба ли, драги мои, така да биде!?

Јаков 3:9-10 MNT