Стих на Денот – Јован 10:11

Стих на Денот – Јован 10:11

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

03 ноември 2014
Стих на Денот

Јас сум добриот Пастир. Добриот пастир го дава Својот живот за овците.

Јован 10:11 MNT