Стих на Денот – Јован 10:28-30

Стих на Денот – Јован 10:28-30

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

12 февруари 2015
Стих на Денот

Јас им давам вечен живот и тие никогаш нема да згинат. Никој не може да ги грабне од Мојата рака.
Мојот Татко, Кој Ми ги даде, е посилен од сите. Никој не може да ги грабне од раката на Мојот Татко.
Јас и небесниот Татко сме едно.“

Јован 10:28-30 MNT