Стих на Денот – Јован 11:25

Стих на Денот – Јован 11:25

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

16 јануари 2015
Стих на Денот

Тогаш Исус и одговори: „Јас сум Тој што воскреснува и дава живот! Секој што верува во Мене, ќе живее, дури и ако умре!

Јован 11:25 MNT