Стих на Денот – Јован 1:14

Стих на Денот – Јован 1:14

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

07 декември 2014
Стих на Денот

Зборот стана човек и живееше меѓу нас. Ние ја видовме Неговата слава – славата што Тој ја прими како Единороден Син од небесниот Татко. Тој беше полн со љубов и искреност.

Јован 1:14 MNT