Стих на Денот – Јован 13:34

Стих на Денот – Јован 13:34

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

08 ноември 2014
Стих на Денот

Нова заповед ви давам: „Сакајте се еден со друг! Како што Јас ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг.

Јован 13:34 MNT