Стих на Денот – Јован 15:13

Стих на Денот – Јован 15:13

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

14 февруари 2015
Стих на Денот

Најголема љубов што некој може да ја искаже спрема своите пријатели е да го даде својот живот за нив.

Јован 15:13 MNT