Стих на Денот – Јован 16:33

Стих на Денот – Јован 16:33

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

27 октомври 2014
Стих на Денот

Овие работи ви ги кажав, за да имате мир преку единство со Мене. Додека сте во светот, ќе доживувате страдања, но разведрете се – Јас го поразив светот!“

Јован 16:33 MNT