Стих на Денот – Јован 1:8

Стих на Денот – Јован 1:8

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

10 декември 2014
Стих на Денот

Јован не беше Светлината; тој беше само сведок за Светлината.

Јован 1:8 MNT