Стих на Денот – Јован 3:17

Стих на Денот – Јован 3:17

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

20 декември 2014
Стих на Денот

Бог не Го испрати Својот Син во светот за да го осуди светот, туку да го спаси преку Него.

Јован 3:17 MNT