Стих на Денот – Јован 3:20-21

Стих на Денот – Јован 3:20-21

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

27 јануари 2015
Стих на Денот

Секој што врши зло ја мрази Светлината и не доаѓа кај неа, за да не се разоткријат неговите гревови.
Оној, пак, кој живее според вистината, доаѓа кај Светлината за да се види дека неговите постапки се направени во послушност спрема Бог.“

Јован 3:20-21 MNT