Стих на Денот – Јован 3:36

Стих на Денот – Јован 3:36

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

22 октомври 2014
Стих на Денот

Оној што верува во Синот има вечен живот; оној, пак, што му е непослушен на Синот, не ќе види живот, туку останува под Божјата казна!

Јован 3:36 MNT