Стих на Денот – Јован 7:38

Стих на Денот – Јован 7:38

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

15 октомври 2014
Стих на Денот

Како што вели Светото Писмо: „Реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној што верува во Мене!“

Јован 7:38 MNT