Стих на Денот – 1 Коринтјаните 1:10

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 1:10

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

01 октомври 2014
Стих на Денот

Сега, драги пријатели христијани, многу ве молам, во името на нашиот Господ Исус Христос, да изградувате слога меѓу вас, за да не дојде до раздор во црквата. Треба да ги усогласите вашите идеи и планови.

1 Коринтјаните 1:10 MNT