Стих на Денот – 1 Коринтјаните 13:4-5

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 13:4-5

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

26 септември 2014
Стих на Денот

Да имаш љубов, значи: да имаш голема стрпливост и да бидеш љубезен. Да не си завидлив, да не се фалиш, да не се вообразуваш.
Да не бидеш груб, да не бидеш себичен, да не бидеш избувлив, да не паметиш зло.

1 Коринтјаните 13:4-5 MNT