Стих на Денот – 1 Коринтјаните 15:57

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 15:57

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

28 ноември 2014
Стих на Денот

Но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос и треба да Му бидеме многу благодарни за тоа.

1 Коринтјаните 15:57 MNT