Стих на Денот – 1 Коринтјаните 15:58

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 15:58

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

25 септември 2014
Стих на Денот

Затоа, драги пријатели христијани, бидете цврсти и непоколебливи, секогаш подготвени да го унапредувате делото Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде попусто.

1 Коринтјаните 15:58 MNT