Стих на Денот – 1 Коринтјаните 2:9

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 2:9

@media screen and (max-width: 480px){
img.moment_avatar { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
h2.moment_heading { margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; }
div.moment_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.moment_button { padding-bottom: 20px;}
div.tip h2 { text-align: center; padding-top: 0; margin-left: 0;}
div.tip p { clear: left; margin-left: 0px; }
div.tip img { margin-left: 0; }
div.tip.app img { margin: 0 auto !important; }
}

@media screen and (max-width: 480px){
div.votd img.welcome-image { margin-left: 20px; margin-top: 15px; }
div.votd_date { margin-top: 20px;}
div.votd_content { margin-top: 20px; padding: 20px; font-size: 15px; line-height: 22px; }
div.votd_button { padding-bottom: 20px;}
}

27 јули 2015

Стих на Денот

Ние го проповедаме она што во Светото Писмо е опишано вака: „Око човечко не видело, уво човечко не слушнало, ниту пак човечкиот ум можел да го замисли тоа што Бог го има приготвено за оние што Го сакаат.“

1 Коринтјаните 2:9 MNT