Стих на Денот – 1 Коринтјаните 3:16

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 3:16

29 август 2014
Стих на Денот

Зар не сфаќате дека вие сте Божјиот храм и дека Божјиот Дух живее во вас?

1 Коринтјаните 3:16 MNT