Стих на Денот – 1 Коринтјаните 6:19-20

Стих на Денот – 1 Коринтјаните 6:19-20

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

27 септември 2014
Стих на Денот

Зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, Кој ви е подарен од Бог за да живее во вас? Вие не сте ваша сопственост.
Откупени сте со скапа откупнина! Затоа, користете ги вашите тела со нужната почит спрема Бог.

1 Коринтјаните 6:19-20 MNT