Стих на Денот – 1 Петар 1:8-9

Стих на Денот – 1 Петар 1:8-9

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

11 ноември 2014
Стих на Денот

Вие Го сакате Христос, иако никогаш не сте Го виделе, верувате во Него, иако не ви е пред очи. Затоа ќе се радувате со величествена радост што не може да се опише,
оти ќе ја постигнете целта на вашата вера – спасението на своите души.

1 Петар 1:8-9 MNT