Стих на Денот – 1 Петар 2:15-16

Стих на Денот – 1 Петар 2:15-16

@media only screen and (max-width: 41em) {
div.button a { font-size: .9em !important; }
div.wrapper { width: 100% !important; }
div.boundry { width: 100% !important; }
div.footer { width: 100% !important; }
}

10 ноември 2014
Стих на Денот

Бог сака со правење добро да ги замолкнете неоснованите обвинувања на неразумните луѓе.
Вие не сте робови, туку слободни луѓе, но не треба да ја користите слободата како изговор за да правите зло, туку да живеете служејќи Му на Бог.

1 Петар 2:15-16 MNT